ประเภทของศิลปะที่สามาารถแบ่งได้

ประเภทของศิลปะที่สามาารถแบ่งได้

ประเภทของศิลปะที่สามาารถแบ่งได้ ‘ศิลปะ’ คือ ผลงานที่สร้างมาจากฝีมือของมนุษย์ ซึ่งรังสรรค์ออกมาในรูปแบบลักษณะต่างๆ โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึง อารมณ์อันละเอียดอ่อนของมนุษย์ มีจุดมุ่งเน้นในเรื่องของความประทับใจ หรือ ความสะเทือนให้แก่อารมณ์ อันเป็นไปตามประสบการณ์ , รสนิยม รวมทั้งทักษะของบุคคลในแต่ละคน นอกจากนี้ในศิลปินแต่ล่ะคนก็ยังให้นิยามความหมายของศิลปะแตกต่างกันออกไปตามแต่ล่ะเอกลักษณ์ของตัวเอง

ศิลปะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

ประเภทของศิลปะที่สามาารถแบ่งได้

โดย ‘ศิลปะ’ ถือกำเนิดบนโลกของเรามาอย่างช้านาน ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้เพียงแค่เกิดมาทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ก็ต้องการความสร้างสรรค์ รื่นรมย์ ความบันเทิงต่างๆในชีวิตอีกด้วย โดยศิลปะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินของชีวิตมนุษย์ ซึ่งช่วยทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็ตาม ซึ่งทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์โลกทั่วไป เพราะมีความคิดอันสลับซับซ้อน มีความสวยงามในกระบวนการคิด

อีกทั้งยังคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีสมองอันน่ามหัศจรรย์สั่งการ ทำให้แบ่งแยกการกระทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นตอน หากแต่คำว่า ‘ศิลปะ’ ไม่จำเป็นต้องมีแบบแผนอันใดมาก เนื่องจากนี่คือสิ่งที่สร้างสรรค์จากจินตนาการรวมทั้งความคิดอันเป็นนามธรรม ให้กลายมาเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ อันเนื่องมาจากความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ โดยความเข้าใจในเรื่องศิลปะของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของ รสนิยม , ความชอบส่วนตัว , ทัศนคติรวมทั้งมุมมองนั้นมีความแตกต่างกันออกไป

ศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่…

1.วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts

วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts

จัดเป็นงานศิลปะ อันมีความละเอียดอ่อนช้อย เต็มไปด้วยความงดงามตระการตา สุดสะพรึง เกินจะที่พรรณนาได้ ซึ่งไม่อาจนำมาใช้งาน ที่ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ หากแต่อย่างไรก็ตามผลงานบางชิ้น อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หากแต่อาจใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่ หรือถ้านำมาใช้ก็นำมาใช้ได้น้อยมาก จัดเป็นงานที่มีความละเอียดลออ อีกทั้งยังมีความแปลกตา

สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสไตล์วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts ส่วนใหญ่ จะเป็นศิลปินแห่งชาติ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านงานศิลปะเป็นอย่างมาก โดยสร้างผลงานศิลปะให้ออกมามีความแตกต่างเฉพาะตัวเอง ไม่เหมือนศิลปินคนใดในโลก นอกจากนี้ส่วนมากงานศิลปะประเภทนี้ จะถูกจัดเก็บรวมทั้งตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลกทั่วทุกมุม ให้ผู้รักงานศิลป์ได้เข้ามาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาจากผลงานจริงๆ

2.ประยุกต์ศิลป์ หรือ Applied Arts

ประยุกต์ศิลป์ หรือ Applied Arts

จัดเป็นงานศิลปะที่มีการประยุกต์ สามารถนำมาผสมผสานให้เข้ากับสิ่งรอบๆตัว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการใช้งาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสวยงามทางด้านศิลปะ ให้เข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดความสมดุลกันมากยิ่งขึ้น โดยศิลปะสไตล์ประยุกต์ศิลป์นี้ สามารถพบได้อยู่ทั่วไปในหลายๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร , ตึก , บ้าน และอื่นๆ

สำหรับงานสไตล์นี้จัดเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีมากมายทั้งในประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศ ตลอดจนงานออกแบบตกแต่งภายในต่างๆ ในประเทศของเราต่างก็มีงานศิลปะประเภทนี้ผสมอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้งานออกแบบ แบรนด์ หรือ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งมีอยู่ตามท้องตลาดนั้น ก็เรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์นำศิลปะประเภทนี้ ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานได้ทั้งสิ้น

สุดท้ายนี้ คุณผู้อ่านก็จะเห็นได้ว่า ประเภทของศิลปะที่สามาารถแบ่งได้ ทั้ง 2 ประเภทนี้ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเสียเท่าไหร่นัก หากแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานได้จริง รวมทั้งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากน้อยเพียงไหน เพื่อนำไปใช้ในแนวทางการศึกษาหาความรู้ หรือเพื่อการใช้งาน ต่างส่งผลดีต่อตัวผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานศิลปะนั้นๆ

ข้าวมันไก่มณเฑียร ตำนาน กว่า 50 ปีแล้วที่ห้องอาหารเรือนต้นของโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ยังคงครองใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเมนูระดับตำนาน สูตรเฉพาะของโรงแรมมณเฑียร ด้วยรสชาติความอร่อยเป็นที่เลื่องลือ

อาชีพลงทุนน้อย แต่กำไรเท่าตัว หลายคนคงกำลังมองอาชีพที่ต้นทุนน้อยๆ แต่ได้กำไรมากๆ กันอยู่แน่ๆ เลย แต่จะทำอะไรดีล่ะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ถ้าใครคิดไม่ออกล่ะก็วันนี้จะแนะนำอาชีพที่ใช้ต้นทุนไม่เยอะมาฝากกัน ไปติดตามกันเลย